Gdzie pójść…

Czwartek

TEATR

Muzykalny kot

Teatr Muzyczny zaprasza dziś o godz. 10 na bajkę „Kot w butach” wg. Jana Brzechwy z muzyką Janusza Bacy, w reżyserii Jerzego Turowicza (także autor scenariusza). W roli muzykalnego kota najmłodsza widownia może oglądać Luizę Tabaczewską. Partneruje jej jako Janek Mariola Drozd. W epizodach gwiazdy teatru z ul. Skłodowskiej 5. TAM

Teatr z Lublina

Działający w Centrum Kultury Teatr z Lublina – Sztuki Zespolone zaprezentuje dziś o godz. 19 w Sali Czarnej CK przy ul. Peowiaków 12 swój ostatni spektakl „Oglądając zależy kiedy”. Po premierze przedstawienia opartego na fragmentach sztuki Davida Ivesa „All in the timing” Kurir pisał m.in: „Teatr nie siermiężny w ascetyczności środków, a wręcz przeciwnie, z rozbudowaną, wręcz skomplikowaną i efektowną machiną scenograficzną. Teatr uładzony, acz wciąż pełen prowokujących do przemyśleń wieloznaczności”. TAM

INNE

Norwidowski laur

Dziś o godz. 17 w Lubelskiej Szkole Biznesu – Szkole Wyższej przy ul. Narutowicza 8 Zenon Sroczyński, właściciel firmy Hellena z Kalisza odbierze przyznany mu przez Zarząd Fundacji Norwidowskiej medal „Za zasługi w upowszechnianiu twórczości Cypriana Norwida”. Uroczystość uświetni montaż poezji Norwida „Naród – Ojczyzna – Społeczeństwo” w wykonaniu Koła Starszoharcerskiego przy KUL. TAM

Kategorie:

Tagi: / / /

Rok: